Uslovi korišćenja

OSNOVNI PODACI O FIRMI

  • STR VRABAC ML SAVIĆ NATAŠA PR, NOVI SAD  
  • dr Svetislava Kasapinovića 18, Novi Sad 21000  
  • Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama, 4771  
  • MBR: 56373586  
  • PIB: 103213439  
  • www.vrabac.co.rs  
  • 060/0542-550  
  • office@vrabac.co.rs  

 

USLOVI KUPOVINE

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti. Ukoliko su uslovi za vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite sajt www.vrabac.co.rs.

 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Ovim opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodaje propisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane Vrabac ml Novi Sad, sa sedištem u ul. Kornelija Stankovica 15, delatnost Trgovina na malo odecom u specijalizovanim prodavnicama , šifra delatnosti 4771, matični broj 56373586, PIB 103213439, sa brojem potvrde za izvršeno evidentiranje za PDV 175975280, web adresa www.vrabac.co.rs, kontakt e-mail office@vrabac.co.rs (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem On-line prodaje internet prodavnice.

 

Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, služe da kupac na jasan i nedvosmislen način bude upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji, načinom zaključenja takvog ugovora, svim pravima i obavezama kupca prilikom kupovine robe, kao I obaveštenjima koje je prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora.
Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu.
Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.
Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative.
Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između prodavca i kupca.
Kupac je u obavezi da se pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je prodavac istakao na svom sajtu, proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja, kao i da u svemu poštuje postupak za zaključenje ugovora o kupoprodaji. Sve porudžbine putem internet prodaje obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno.

 

TEHNIČKA PODRŠKA

Za dodatne informacije u vezi sa narudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine korisnici/kupci se mogu obratiti Korisničkom servisu slanjem mail-a na office@vrabac.co.rs ili pozivom na broj +381 60 0542 553 (ponedeljak-petak, 9-21h).

 

PORUČIVANJE ROBE

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja preko interneta pratiti sledeći postupak kod zaključenja ugovora o kupoprodaji:
korak 1 – upoznavanje sa opštim uslovima poslovanja prodavca, obaveštenjima o osnovnim podacima prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid ovog ugovora i tekstom obrascakoji se popunjava prilikom jednostranog raskida ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezamakupca, što je sve na nadvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu prodavca;
korak 2 – prijavljivanje (logovanje) na portal
korak 3 – izbor modela i količine robe ubacivanjem u korisničku korpu
korak 4 – provera/upisivanje podataka za dostavu (u slučaju dostave na drugu adresu)
korak 5 – izbor načina plaćanja
korak 6 – plaćanje bankovnom karticom u slučaju izbora takvog načina plaćanja
korak 7 – provera povratne poruke od Prodavca-potvrda porudžbenice i postupanje u skladu sa sadržajem poruke.
Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji.
Kada kupac obavi sve gore navedene korake, smatra se da je uputio prodavcu porudžbenicu.
Prodavac je u obavezi da kupcu potvrdi porudžbenicu i to u roku od 2 radna dana od trenutka prijema porudžbenice ili da u istom roku obavesti kupca da nije u mogućnosti da mu isporuči poručenu robu. Prodavac će se postarati da u što kraćem roku proveri raspoloživost poručenog artikla. Ukoliko su svi uslovi za kupovinu obezbeđeni, prodavac će poslati potvrdu porudžbine na e-mail adresu ili kontakt telefon koji je kupac naznačio prilikom registracije/porudžbenice, time prihvatajući ponudu za zaključenje ugovora. Ugovor se smatra zaključenim tek kada prodavac pošalje e-mail ili telefonom kontaktira kupca i obavesti ga o terminu dostave poručenog artikla.
Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, poslaće e-mail ili putem telefona obavestiti kupca da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju ugovor neće biti zaključen. Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu prodavca. Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om. Prodavac zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla, u svakom trenutku.

 

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se vrši na sledeće načine po izboru kupca i to:
pouzećem – gotovinom, istovremeno sa dostavljanjem robe kupcu;
platnom karticom pre dostavljanja robe kupcu;
uplatom na račun firme (virmanom/opstom uplatnicom u bilo kojoj banci/pošti)- pre dostave robe kupcu;

 

Kada se plaćanje robe vrši pouzećem, kupac je u obavezi da poručenu robu plati prodavcu istovremeno sa isporukom naručene robe.

 

Kod plaćanja robe putem platne kartice, istovremeno sa slanjem porudžbenice kupcu, ukupna cena poručene robe biće rezervisana na bankovnom računu kupca i ista će biti naplaćena od strane kupca, tek nakon što prodavac potvrdi porudžbenicu kupcu. Nakon što prodavac potvrdi poružbenicu kupcu, tako rezervisana sredstva na tekućem računu kupca biće preneta na tekući račun prodavca.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, VRABAC je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
U slučaju da preskoči ili prekine proces plaćanja korišćenjem platne kartice, Kupac gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja robe.
Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice i izvršene isplate cene ukupno poručene robe od strane kupca, osim u slučaju državnih praznika. Trudimo se da rok isporuke ne bude duži od 48h, tačnije da poručenu robu iz porudžbenice prosledimo nezavisnoj kurirskoj službi, ali ne možemo garantovati da će ista biti dostavljena u roku od 24h nakon naše isporuke njima.

 

IZJAVA O KONVERZIJI VALUTA

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

DOSTAVA NA TERITORIJI SRBIJE

Roba se kupcu dostavlja putem nezavisnih kurirskih službi. Troškovi dostavljanja robe padaju na teret kupca ukoliko drugačije na sajtu nije navedeno (npr u toku akcije BESPLATNA DOSTAVA ZA DVA ILI VIŠE KUPLJENA ARTIKLA, u takvim ili sličnim akcijama je jasno i nedvosmisleno kupcu data informacija o teretu dostavnih troškova. Isporuke se obavljaju od 8 do 19 časova, svakim danom sem nedelje, samo na teritoriji Republike Srbije.
Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice. Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu. Prodavac ne snosi odgovornost za nemogućnost dostavljanja robe kupcu usled okolnosti koji predstavljaju krivicu na strani kupca (nedostupnost kupca, pogrešno uneseni lični podaci kupca u porudžbenici i slično) niti u tom smislu može snositi bilo kakve troškove. U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena kupcuostavljamo mogucnost kontaktiranja radi dogovora o ponovnom pokusaju dostave ili licnog prezimanja u maloprodajnim objektima naše firme.

 

Prodavac je u obavezi da robu koja je unapred plaćena čuva u narednom periodu od 14 dana, a ako je ugovorena prodaja robe pouzećem u narednom periodu od 3 dana.
Ukoliko kupac ne preuzme robu u navedenim rokovima, smatraće se da je kupac odustao od ugovora o kupoprodaji i prodavac će biti slobodan da takvom robom raspolaže na način na koji to njemu najviše odgovara. Prodavac će nakon isteka ugovorenih rokova za lično preuzimanje robe, obavestiti kupca da je ugovor o kupoprodaji robe raskinut i ukoliko je roba plaćena unapred, pozvati ga da istakne zahtev za povraćaj kupoprodajne cene, umanjen za troškove pokušanog dostavljanja.

 

Ukoliko je roba plaćena unapred, a rokovi za njeno lično preuzimanje su istekli, prodavac će biti u obavezi da kupcu vrati iznos isplaćene kupoprodajne cene umenjen za troškove pokušanog dostavljanja i to u roku od 14 dana o dana kada kupac uputi takav zahtev prodavcu.

 

ISPORUKA ROBE

Sva poručena roba šalje se BEX kurirskom službom, a troškovi poštarine padaju na teret kupca, osim ukoliko to u samoj porudžbenici nije drugačije navedeno. Troškovi poštarine obračunavaju se po važečem cenovniku BEX kurirske službe i isti možete pogledati na LINKU OVDE

 

ZAMENA ROBE

Kupac može zatražiti zamenu u roku od 15 dana od dana prijema robe, slanjem e-maila na adresu office@vrabac.co.rs ili pozivom na broj +381 60 0542 553 (radnim danom od 9 do 21h). Zamena robe se odnosi na zamenu veličine, zamenu modela, zamenu boje. U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamenu, dostavlja prodavcu preko kurirske službe o trošku prodavca ukoliko se radi o fizičim nedostacima primljene robe ili o trošku kupca ukoliko je do zamene došlo prilikom poručivanja neodgovarajućeg broja, boje ili modela.
U slučaju zamene/reklamacije kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih tragova korišćenja. U suprotnom prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

 

REKLAMACIJA

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,
ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
 

Kupac reklamaciju može izjaviti preko elektronske pošte office@vrabac.co.rs, preko obrasca za reklamaciju u elektronskom obliku koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na stajtu prodavca, uz istovremeno dostavljanje robe prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz orginalni primerak maloprodajnog računa. Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je kupljena, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu računa na uvid ili drudog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

 

U slučaju reklamacije roba se dostavlja prodavcu preko kurirske službe o trošku prodavca.

 

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Prodavac je u obavezi da na izjavljenu reklamaciju kupca, odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, uz predlog zanačin otklanjanja nedostatka ili nesaobraznosti robe, kao i rokom u kome takav nedostatak ili nesaobraznost robe može biti otklonjena, ali svakako ne dužem od 15 dana.

 

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

 

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni korekcijom, zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

 

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu u roku od 14 dana.

 

Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može bitiprodužen u dogovoru sa prodavcem, za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu.

 

Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate robe u utvrđenom roku.

 

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

 

Prodavac ne odgovara za eventualnu štetu koja bi mogla da bude prouzrokovana kupcu od strane robe sa nedostacima, kada je proizvođač i/ili uvoznik takve robe poznat.

 

Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže uzaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd,pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.

 

SAGLASNOST I PROMENE USLOVA

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja.
Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

 

RASKID UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana. Kod ugovora u prodaji robe, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana kada roba dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih znakova da je roba korišćena. U suprotnom prodavac nije u obavezi da kupcu vrati primljeniiznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

 

U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji od strane kupca u navedenom roku, prodavac je dužan da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave kupca o raskidu ugovora, pod uslovom da je kupac u navedenom roku vratio robu prodavcu uispravnom stanju. Ukoliko kupac nije vratio robu prodavcu u navedenom roku, rok za povraćaj primljene kupoprodajne cene se produžuje za vreme dok kupac ne vrati robu prodavcu.

 

PRAVO NA SUDSKU I VANSUDSKU ZAŠTITU

Potrošač može pokrenuti sudski ili vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora tek nakon prijema ugovora na izjavljenu reklamaciju u skladu sa ovima zakonom ili nakon prijema odluke trgovca koji pruža usluge od opšteg ekonomskog interesa po izjavljenom prigovoru u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.


Ukoliko potrošač nije zadovoljan načinom na koji je rešena njegova reklamacija, može radi ostvarivanja prava na zaštitu svog prava pokrenuti postupak vansudskog rešavanja potrošačkih sporova https://vansudsko.mtt.gov.rs/, odnosno obrati se Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, Sektor za zaštitu potrošača.

 

AUTORSKA PRAVA

Prodavac polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, fotografije proizvoda, vizuelne materijale, baze podataka i programerski kod) koji sadrži sajt www.vrabac.co.rs. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava brenda VRABAC i podložno je tužbi.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Prodavac poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca sajta. Podatke iz procesa registracije, kao I ostale podatke o korisniku, Prodavac neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće bitidostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom. Prodavac seobavezuje da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila sajta ilinezakonitih aktivnosti korisnika.

 

Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd,pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. 

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, STR VRABAC ML SAVIĆ NATAŠA PR, www.vrabac.co.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice 

 

IZJAVA O PDV-U

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova. 

 

POVERLJIVOST PODATAKA

STR VRABAC ML SAVIĆ NATAŠA PR, www.vrabac.co.rs se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

 

Sa politikom privatnosti sajta i možete se upoznati klikom ovde.